Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. PraGłówne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty najpóźniej 3 dni przed umówionym spotkaniem.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Rezolucja ws. zmian w Krajowym Planie Odbudowy - apelujemy o zwiększenie środków na rewitalizację i remediację terenów poprzemysłowych, działania zwiększające ochronę różnorodności biologicznej, Odnawialne Źródła Energii oraz transport publiczny.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

Uchwała ws. budowy Centrum Muzyki w Krakowie - uchwała zobowiązująca Jacka Majchrowskiego do podjęcia wszelkich możliwych starań o pozyskanie zewnętrznego finansowania dla budowy Centrum Muzyki, a w przypadku niepowodzenia - do rezygnacji z jego budowy na Cichym Kąciku.

Status: Projekt został odrzucony głosami wszystkich pozostałych klubów w radzie miasta.

Rezolucja ws. anulowania decyzji ws. o zmianie lokalizacji Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II - kilka lat temu Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej szpitala im. Jana Pawła II przeszedł kapitalny, warty 4 mln zł, remont, wskutek czego stał się wzorcowym nie tylko w skali kraju, ale także w skali światowej. Kilka dni temu dyrektor szpitala zdecydował jednak o przeniesieniu oddziału z obecnie zajmowanych pomieszczeń na parter jednego z budynków (który rodzice pacjentów określają sutereną). Będzie się to wiązało z koniecznością radykalnego zmniejszenia liczby dostępnych łóżek, ograniczone zostaną także możliwości diagnostyczne, a pogorszeniu ulegnie jakość opieki nad małymi pacjentami. Personel szpitala obawia się, że może to doprowadzić nawet do likwidacji całego oddziału.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Last page post-last-brand