Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Zobacz,
w jakich sprawach
interweniuję

Kiedy?

Zawsze, kiedy jest to potrzebne. Bardzo często tematy moich interpelacji i zapytań wynikają ze zgłoszonych przez Was problemów.

Gdzie?

Wszystkie interpelacje i zapytania są kierowane do Prezydenta Miasta Krakowa.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących uregulowania sytuacji z parkowaniem hulajnóg elektrycznych wypożyczanych komercyjnie na terenie miasta Krakowa.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przedstawienia dodatkowego wariantu przebiegu Tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Celem jest podjęcie wszelkich możliwych i dopuszczalnych prawem działań, zmierzających do możliwie szybkiego przedstawienia i poddania konsultacjom społecznym dodatkowego wariantu tych tras z uwzględnieniem transportu szynowego w tunelu przechodzącym pod rzeką Wisłą.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących pilotażowego programu wsparcia budowy wind w budynkach wielorodzinnych. Celem jest podjęcie wszelkich możliwych i dopuszczalnych działań, zmierzających do wdrożenia pilotażowego programu wsparcia budowy wind w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Status: Uchwała została przyjęta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Last page post-last-brand