Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Rezolucja do radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego i Dyrektora Zespółu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia zakazu prowadzenia gospodarki leśnej mającej na celu pozyskanie drewna na terenie Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego otaczającego aglomerację krakowską - tereny leśne, dzięki swej zdolności magazynowania wody, stanowią najważniejsze biotopy obniżające zawartość dwutlenku węgla i zmniejszają dobowe wahania temperatury powietrza. Jak twierdzą naukowcy, tylko stare lasy mogą nas uratować przed klęską klimatyczną, bo one najlepiej wiążą węgiel.

Status: Rezolucja została odrzucona głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz klubu Jacka Majchrowskiego.

Zmiana programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych" polegająca na podwyższeniu wysokości dofinansowania dla osób, które zdecydują się na gromadzenie wody deszczowej.

Status: Uchwała nie została jeszcze poddana pod głosowanie.

Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących zintensyfikowania działań na rzecz pozyskania gruntów pod park przy ulicy Fabrycznej - O ile Prezydent Miasta Krakowa wycofał się z zamiaru sprzedaży działek przeznaczonych pod park, to w zakresie wykupu gruntów mogących poszerzyć teren parku nie podjęto działań postulowanych przez mieszkańców.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Last page post-last-brand