Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Zobacz,
w jakich sprawach
interweniuję

Kiedy?

Zawsze, kiedy jest to potrzebne. Bardzo często tematy moich interpelacji i zapytań wynikają ze zgłoszonych przez Was problemów.

Gdzie?

Wszystkie interpelacje i zapytania są kierowane do Prezydenta Miasta Krakowa.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Uchwała ws. informacji publicznej w spółkach komunalnych i miejskich jednostkach organizacyjnych - wnosimy o zobowiązanie prezydenta miasta do podjęcia „wszelkich możliwych i dopuszczalnych prawem działań” w celu usprawnienia przekazywania przez miejskie spółki danych (w tym przede wszystkim finansowych) w trybie dostępu do informacji publicznej.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta i czeka na realizację przez Jacka Majchrowskiego.

Uchwała ws. utworzenia na terenie Krakowa większej liczby odłowni dla dzików - w związku z narastającym problemem dzików w Krakowie wnioskujemy o postawienie na terenie miasta kolejnych odłowni. Pierwsza taka odłownia stanęła na Ruczaju, a następnie została przeniesiona na osiedle Podwawelskie, gdzie już pierwszej nocy odłowiono 20 dzików. To skuteczne, a zarazem bezpieczne dla zwierząt rozwiązanie.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

Uchwała ws. przeprowadzenia referendum lokalnego dotyczącego współorganizowania przez Kraków Igrzysk Europejskich. To mieszkańcy powinni zdecydować, czy ich miasto będzie w 2023 roku gospodarzem Igrzysk Europejskich, imprezy sportowej o wątpliwej reputacji.

Status: Uchwała została odrzucona przez radę miasta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Last page post-last-brand