Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. PraGłówne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Uchwała dotycząca prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie - uchwała zmieniająca kryteria wyłaniania podmiotu, który opiekuje się bezdomnymi zwierzętami w Krakowie w związku ze zbliżającym się czasem otwarcia nowej procedury konkursowej. Projekt zakłada wprowadzenie przejrzystych zasad wyboru podmiotów, które zarządzają krakowskim schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Jednym z dotychczasowych wymogów było co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu ośrodka dla minimum 400 zwierząt, co eliminowało praktycznie wszystkie - inne niż KTOZ - organizacje z Małopolski.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały ustalającej ceny i opłaty za usługi przewozowe - zmiana uchwały ma na celu umożliwienie Krakowianom zwracania biletów okresowych przez dłuższy okres (tj. najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu ważności), a także dokonywanie tego przez Internet. Obecnie zgodnie z uchwałą bilety można zwracać najpóźniej na 16 dni przed upływem terminu ważności i tylko osobiście lub listem poleconym.

Status: Uchwała nie została jeszcze poddana pod głosowanie.

Rezolucja w sprawie sytuacji w krakowskim oddziale Narodowego Centrum Onkologii - apel do Ministerstwa Zdrowia oraz Premiera o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu wyjaśnienie przyczyn krytycznej sytuacji, w jakiej znalazł się krakowski oddział Narodowego Centrum Onkologii oraz zapewnienie niezakłóconego leczenia pacjentów.

Status: Rezolucja nie została jeszcze poddana pod głosowanie.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Last page post-last-brand