Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Uchwała w sprawie podjęcia działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie - w związku z unieważnieniem przez wojewodę poprzedniej uchwały oraz nie wykonaniem - zgodnie z intencją radnych - żadnych kroków w tej sprawie przez Jacka Majchrowskiego, ponownie wnosimy o przeprowadzenie dokładnej kontroli stanu środowiska w tym rejonie, tak żeby można było podejmować kolejne działania (np. dotyczące wykupu tego terenu).

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

Uchwała ws. zgody na otrzymywanie przez publiczne przedszkola dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie - gdyby z mapy miasta zniknęły niesamorządowe przedszkola publiczne, połowa dzisiejszych przedszkolaków musiałaby zostać w domu. To przedszkola, bez których Miasto nie byłoby w stanie wywiązać się z obowiązku zapewnienia miejsc dla wszystkich dzieci. Często świetnie wyposażone, z wspaniałą kadrą. Chcemy im zagwarantować, że miejska dotacja na funkcjonowanie nie zostanie zmniejszona.

Status: Uchwała w analogicznym kształcie została przyjęta przez radę miasta.

Uchwała ws. wycofania się Krakowa z organizacji Igrzysk Europejskich Kraków, Małopolska 2023 - ponieważ minął już wyznaczony przez radę miasta termin na uzyskanie gwarancji finansowych ze strony rządu, domagamy się oficjalnego wycofania Krakowa jako współorganizatora Igrzysk Europejskich.

Status: Projekt został odrzucony przez radę miasta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Last page post-last-brand