Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Zobacz,
w jakich sprawach
interweniuję

Kiedy?

Zawsze, kiedy jest to potrzebne. Bardzo często tematy moich interpelacji i zapytań wynikają ze zgłoszonych przez Was problemów.

Gdzie?

Wszystkie interpelacje i zapytania są kierowane do Prezydenta Miasta Krakowa.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Rezolucja ws. obniżenia poziomów informowania i alarmowania o smogu - Polska na tle UE jest niechlubnym smogowym liderem. Jednak w kwestii informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń jest na szarym końcu. Gdy na przykład w Paryżu ogłasza się stan alarmowy, to w Polsce przy takim samym stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu nie robi się nic. Dlatego apelujemy do rządu o zmianę tych kuriozalnych przepisów.

Status: Projekt został przyjęty przez Radę Miasta, a rząd przygotował projekt obniżenia (mniejszego niż wnioskowany) poziomów informowania i alarmowania o smogu.

Lokalne Standardy Urbanistyczne - obostrzenia dla deweloperów, które minimalizują negatywne skutki specustawy zwanej Deweloper Plus. Pozwala ona na budowę osiedli m.in. niezgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego. To zaś może spowodować jeszcze większy chaos przestrzenny niż obecnie.

Status: Ten projekt uchwały nie został przyjęty przez radę – po długiej dyskusji głosowanie zostało przesunięte. W międzyczasie Jacek Majchrowski zgłosił własny, niemal identyczny projekt. Zdając sobie sprawę, że projekt prezydencki ma większe szanse na uchwalenie, klub KdM wycofał własny. Jednak bez tej inicjatywy LSU nie zostałyby pewnie przyjęte do dzisiaj.

Uchwała w sprawie ustalenia ierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wykupu gruntów w rejonie „Łąk w Toniach”. Obszar ten cenny przyrodniczo, więc w naszej opinii warto zdecydowanie przyspieszyć prace nad przejęciem gruntów, celem zabezpieczenia cennych siedlisk i stworzenia rozległego terenu zielonego dla mieszkańców Krakowa.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Next page post-next-brand Last page post-last-brand