Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. PraGłówne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty najpóźniej 3 dni przed umówionym spotkaniem.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Rezolucja ws. przeciwdziałania przemocy - jak wynika ze statystyk Policji, każdego roku około 90 tys. osób pada ofiarami przemocy. Spośród wszystkich pokrzywdzonych zdecydowana większość to kobiety - prawie 80 tys. Należy jednak pamiętać, że te statystyki odnoszą się jedynie do aktów przemocy, których ofiary miały odwagę odpowiedzieć o tym fakcie. Polacy mają prawo do godnego życia dlatego apelujemy do rządu o podjęcie działań mających na celu walkę z przemocą w rodzinie oraz udzielenie pomocy ofiarom przemocy m.in. poprzez utworzenie bezpłatnej rządowej infolinii dla ofiar przemocy, wdrożenie kampanii społecznych oraz wzmożenie działań mających na celu zapewnienie ofiarom pomocy psychologicznej.

Status: Projekt został przyjęty przez Radę Miasta prawie jednogłośnie - przy jednym głosie wstrzymującym się.

Skwer przed Magistratem - ławki, huśtawki, drzewa, plac zabaw i fontanny – tak mogłaby wyglądać przestrzeń przed Pałacem Wielopolskich w ścisłym centrum miasta. Obecnie jest to parking dla prezydentów, urzędników i radnych. – To szpeci piękną przestrzeń historycznej i zabytkowej części Krakowa. Przenieśmy ten parking kilka metrów dalej, na dziedziniec urzędu, aby mieszkańcy otrzymali piękną i pełną zieleni przestrzeń.

Status: Projekt został odrzucony przez Radę Miasta głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, Przyjaznego Krakowa (poza 1 radnym) oraz większości radnych Koalicji Obywatelskiej.

Rezolucja ws. obniżenia poziomów informowania i alarmowania o smogu - Polska na tle UE jest niechlubnym smogowym liderem. Jednak w kwestii informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń jest na szarym końcu. Gdy na przykład w Paryżu ogłasza się stan alarmowy, to w Polsce przy takim samym stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu nie robi się nic. Dlatego apelujemy do rządu o zmianę tych kuriozalnych przepisów.

Status: Projekt został przyjęty przez Radę Miasta, a rząd przygotował projekt obniżenia (mniejszego niż wnioskowany) poziomów informowania i alarmowania o smogu.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Last page post-last-brand