Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Zobacz,
w jakich sprawach
interweniuję

Kiedy?

Zawsze, kiedy jest to potrzebne. Bardzo często tematy moich interpelacji i zapytań wynikają ze zgłoszonych przez Was problemów.

Gdzie?

Wszystkie interpelacje i zapytania są kierowane do Prezydenta Miasta Krakowa.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Uchwała w sprawie zmiany uchwały ustalającej ceny i opłaty za usługi przewozowe - zmiana uchwały ma na celu umożliwienie Krakowianom zwracania biletów okresowych przez dłuższy okres (tj. najpóźniej na 5 dni przed upływem terminu ważności), a także dokonywanie tego przez Internet. Obecnie zgodnie z uchwałą bilety można zwracać najpóźniej na 16 dni przed upływem terminu ważności i tylko osobiście lub listem poleconym.

Status: Uchwała nie została jeszcze poddana pod głosowanie.

Rezolucja w sprawie sytuacji w krakowskim oddziale Narodowego Centrum Onkologii - apel do Ministerstwa Zdrowia oraz Premiera o podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu wyjaśnienie przyczyn krytycznej sytuacji, w jakiej znalazł się krakowski oddział Narodowego Centrum Onkologii oraz zapewnienie niezakłóconego leczenia pacjentów.

Status: Rezolucja nie została jeszcze poddana pod głosowanie.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania - zmiana uchwały ma na celu niekaranie kierowców, którzy zaparkowali w tańszej podstrefie, a zapłacili za droższą.

Status: Uchwała nie została jeszcze poddana pod głosowanie, ale postulowane zmiany zostały od 6 lutego 2020 roku wprowadzone przez urzędników.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Last page post-last-brand