Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. PraGłówne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty najpóźniej 3 dni przed umówionym spotkaniem.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Rezolucja ws. hulajnóg elektrycznych - hulajnogi elektryczne są coraz popularniejszym środkiem lokomocji w polskich miastach i zdobywają popularność również w Krakowie. Zarówno entuzjaści tego środka transportu, jak i osoby wskazujące na związane z nim zagrożenia są zgodni co do potrzeby dostosowania przepisów do zmieniającej się rzeczywistości.

Status: Rezolucja została jednogłośnie przyjęta przez radę miasta. Rząd pracuje obecnie nad przepisami określającymi status hulajnóg elektrycznych.

Rezolucja ws. świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych - apel do rządu o jak najszybsze zrównanie praw opiekunów osób z niepełnosprawnościami bez względu na czas powstania tych niepełnosprawności.

Status: Rezolucja została jednogłośnie przyjęta przez radę miasta.

Religia na pierwszych lub ostatnich lekcjach - wprowadzenie takiego rozwiązania to w dużej mierze zrealizowanie postulatów rodziców uczniów oraz nauczycieli, których głosy w tej sprawie, słychać od wielu lat. To oni podkreślają, że działający obecnie system organizowania lekcji religii oraz rekolekcji może naruszać Konstytucję, ustawę o gwarancjach wolności, sumienia i wyznania, a także prawa zawarte w Karcie Nauczyciela.

Status: Projekt został przyjęty przez radę miasta przy sprzeciwie radnych PiS oraz sprzeciwie i głosach wstrzymujących większości radnych Przyjaznego Krakowa. Uchwała została natomiast unieważniona przez wojewodę.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Last page post-last-brand