Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. PraGłówne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Rezolucja ws. przyspieszenia prac legislacyjnych nad ustawą dotyczącą gospodarki odpadami - projekt ma na celu jak najszybsze uchwalenie przepisów pozwalających samorządom dofinansowywać gospodarkę odpadami. To umożliwi ograniczenie podwyżek opłat za wywóz śmieci dla mieszkańców.

Status: Rezolucja została jednogłośnie przyjęta przez radę miasta.

Projekt uchwały ws. utworzenia użytku ekologicznego "Słona Woda" - od lat pojawiają się zakusy, żeby ten cenny przyrodniczo teren zabudować. W ostatnim czasie urzędnicy Jacka Majchrowskiego przedstawili projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym na połowie tego terenu ma powstać osiedle. Nasz projekt uchwały jest odpowiedzią na te plany oraz próbą ochrony tego zielonego miejsca dla Krakowian.

Status: Głosami radnych klubów Jacka Majchrowskiego, PO i PiS projekt został "zamrożony" poprzez skierowanie go do komisji.

Rezolucja ws. wsparcia centralnego dla transportu zbiorowego - w związku z bezprecedensową sytuacją, wynikającą z rozwoju pandemii wirusa COVID-19, samorządy w Polsce stanęły wobec licznych wyzwań finansowych. Wiele zadań musiało zostać ograniczonych i podobny los spotkał system transportu zbiorowego. Dlatego proponujemy żeby dodatkowych kosztów nie przerzucać na pasażerów (poprzez podniesienie cen biletów), ale żeby straty zostały zrekompensowane ze środków rządowych.

Status: Rezolucja została przyjęta przez radę miasta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Last page post-last-brand