Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Religia na pierwszych lub ostatnich lekcjach - wprowadzenie takiego rozwiązania to w dużej mierze zrealizowanie postulatów rodziców uczniów oraz nauczycieli, których głosy w tej sprawie, słychać od wielu lat. To oni podkreślają, że działający obecnie system organizowania lekcji religii oraz rekolekcji może naruszać Konstytucję, ustawę o gwarancjach wolności, sumienia i wyznania, a także prawa zawarte w Karcie Nauczyciela.

Status: Projekt został przyjęty przez radę miasta przy sprzeciwie radnych PiS oraz sprzeciwie i głosach wstrzymujących większości radnych Przyjaznego Krakowa. Uchwała została natomiast unieważniona przez wojewodę.

Krakowski Klaster Energii – realizacja tego projektu pozwoli miastu i mieszkańcom na korzystanie z tańszej i ekologicznej energii elektrycznej i cieplnej. Umożliwi pozyskanie dodatkowych, specjalnie na ten cel przeznaczonych środków unijnych. Pomoże rozwinąć się lokalnym firmom. Sprawi, że Kraków stanie się wygodniejszym i przyjaźniejszym miejscem do życia.

Status: Projekt został jednogłośnie przyjęty przez radę miasta.

Konsultacje przebiegu Trasy Pychowickiej – dzięki rzetelnym konsultacjom nie dojdzie w tym przypadku do takich kontrowersji i protestów, jak przy budowie Trasy Łagiewnickiej. Decyzja, jak będzie przebiegać nowa ulica oraz czy powstanie w całości w tunelu, czy nie, będzie musiała uzyskać akceptację większości mieszkańców. To tym ważniejsze, że trasa ma przebiegać m.in. przez Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta przy sprzeciwie 5 radnych Przyjaznego Krakowa oraz głosie wstrzymującym 3 radnych Przyjaznego Krakowa i 3 radnych Koalicji Obywatelskiej. Niestety, uchwała została unieważniona przez wojewodę.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Last page post-last-brand