Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Zobacz,
w jakich sprawach
interweniuję

Kiedy?

Zawsze, kiedy jest to potrzebne. Bardzo często tematy moich interpelacji i zapytań wynikają ze zgłoszonych przez Was problemów.

Gdzie?

Wszystkie interpelacje i zapytania są kierowane do Prezydenta Miasta Krakowa.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Konsultacje przebiegu Trasy Pychowickiej – dzięki rzetelnym konsultacjom nie dojdzie w tym przypadku do takich kontrowersji i protestów, jak przy budowie Trasy Łagiewnickiej. Decyzja, jak będzie przebiegać nowa ulica oraz czy powstanie w całości w tunelu, czy nie, będzie musiała uzyskać akceptację większości mieszkańców. To tym ważniejsze, że trasa ma przebiegać m.in. przez Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta przy sprzeciwie 5 radnych Przyjaznego Krakowa oraz głosie wstrzymującym 3 radnych Przyjaznego Krakowa i 3 radnych Koalicji Obywatelskiej. Niestety, uchwała została unieważniona przez wojewodę.

Rezolucja ws. przeciwdziałania przemocy - jak wynika ze statystyk Policji, każdego roku około 90 tys. osób pada ofiarami przemocy. Spośród wszystkich pokrzywdzonych zdecydowana większość to kobiety - prawie 80 tys. Należy jednak pamiętać, że te statystyki odnoszą się jedynie do aktów przemocy, których ofiary miały odwagę odpowiedzieć o tym fakcie. Polacy mają prawo do godnego życia dlatego apelujemy do rządu o podjęcie działań mających na celu walkę z przemocą w rodzinie oraz udzielenie pomocy ofiarom przemocy m.in. poprzez utworzenie bezpłatnej rządowej infolinii dla ofiar przemocy, wdrożenie kampanii społecznych oraz wzmożenie działań mających na celu zapewnienie ofiarom pomocy psychologicznej.

Status: Projekt został przyjęty przez Radę Miasta prawie jednogłośnie - przy jednym głosie wstrzymującym się.

Skwer przed Magistratem - ławki, huśtawki, drzewa, plac zabaw i fontanny – tak mogłaby wyglądać przestrzeń przed Pałacem Wielopolskich w ścisłym centrum miasta. Obecnie jest to parking dla prezydentów, urzędników i radnych. – To szpeci piękną przestrzeń historycznej i zabytkowej części Krakowa. Przenieśmy ten parking kilka metrów dalej, na dziedziniec urzędu, aby mieszkańcy otrzymali piękną i pełną zieleni przestrzeń.

Status: Projekt został odrzucony przez Radę Miasta głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, Przyjaznego Krakowa (poza 1 radnym) oraz większości radnych Koalicji Obywatelskiej.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Last page post-last-brand