Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Zobacz,
w jakich sprawach
interweniuję

Kiedy?

Zawsze, kiedy jest to potrzebne. Bardzo często tematy moich interpelacji i zapytań wynikają ze zgłoszonych przez Was problemów.

Gdzie?

Wszystkie interpelacje i zapytania są kierowane do Prezydenta Miasta Krakowa.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Uchwała w sprawie przejazdów uczniów szkół podstawowych w wakacje - Rada Miasta Krakowa wychodząc naprzeciw coraz trudniejszej sytuacji rodzin rozszerza prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci szkół podstawowych na cały rok kalendarzowy.

Status: Uchwała nie została jeszcze poddana pod głosowanie.

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenów parku XXL "Białe Morza". Po wielu latach teren Białych Mórz został zwrócony Gminie Miejskiej Kraków przez dotychczasowego dzierżawcę. Teren służy mieszkańcom do spacerów i rekreacji, wobec powyższego i zgłoszeń mieszkańców oczekujących przeprowadzenia konsultacji zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Status: Konsultacje społeczne zostały zorganizowane.

Rezolucja ws. umożliwienia samorządom wprowadzania zakazu używania fajerwerków - ze względu na dobrostan zwierząt, a także jakość powietrza w Krakowie chcemy żeby rząd umożliwił poszczególnym gminom wprowadzanie skutecznych zakazów używania fajerwerków.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Last page post-last-brand