Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. PraGłówne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Uchwała ws. możliwienia zakupu biletów komunikacji miejskiej, których cena uzależniona byłaby od liczby przejechanych przez pasażera przystanków. Kupujesz 20-minutowy bilet, ale Twój autobus stoi w korku, a zamiast zakładanej liczby przystanków, niewiele posuwasz się do przodu. Tymczasem Twój bilet czasowy traci ważność, a Tobie – mimo, że nie z Twojej winy – grozi mandat. Takie sytuacje są niestety w Krakowie częste. Rozwiązaniem problemu są bilety przystankowe, stosowane np. w Poznaniu. Kupując taki bilet płacimy tylko za przejechane przystanki.

Status: Projekt został przyjęty przez radę miasta.

Rezolucja ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku dotyczącego zgodności art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją artykułu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Dlatego apelujemy do rządu o jak najszybsze uchwalenie przepisów depenalizujących przerwanie ciąży w powyższym przypadku.

Status: Projekt został przyjęty przez radę miasta.

Projekt uchwały ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy na terenie Krakowa Centrum Muzyki - z uwagi na znaczący koszt tej inwestycji oraz na zmianę pierwotnej lokalizacji (z Grzegórzek na Zwierzyniec), a także na fakt, że Centrum Muzyki ma służyć wszystkim Krakowianom, uważamy za rzecz oczywistą, że mieszkańcy powinni mieć możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii.

Status: Projekt został przyjęty przez radę miasta i rozpoczęły się konsultacje społeczne.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Last page post-last-brand