Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Uchwała ws. wsparcia krakowskich barów mlecznych - w związku z aktualną sytuacją gospodarczą i epidemiczną, w celu zwiększenia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej dostępu do tanich posiłków proponujemy ustanowienie programów wsparcia finansowego dla barów mlecznych.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

Uchwała dotycząca utworzenia parku XXL „Białe Morza” - uchwała obejmuje przeprowadzenie badań dotyczących stanu środowiska, konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu, wykonanie projektu oraz budowę parku.

Status: Uchwała odesłana do komisji sportu, zostanie poddana pod głosowanie.

Uchwała w sprawie podjęcia działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie - w związku z unieważnieniem przez wojewodę poprzedniej uchwały oraz nie wykonaniem - zgodnie z intencją radnych - żadnych kroków w tej sprawie przez Jacka Majchrowskiego, ponownie wnosimy o przeprowadzenie dokładnej kontroli stanu środowiska w tym rejonie, tak żeby można było podejmować kolejne działania (np. dotyczące wykupu tego terenu).

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Last page post-last-brand