Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Zobacz,
w jakich sprawach
interweniuję

Kiedy?

Zawsze, kiedy jest to potrzebne. Bardzo często tematy moich interpelacji i zapytań wynikają ze zgłoszonych przez Was problemów.

Gdzie?

Wszystkie interpelacje i zapytania są kierowane do Prezydenta Miasta Krakowa.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Rezolucja w sprawie wycofania z dalszego procedowania Ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej - Rada Miasta Krakowa oczekuje wycofania z dalszego procedowania projektu Ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.

Status: Rezolucja została przyjęta.

Rezolucja w sprawie rozbudowy systemu monitoringu rzek i powszechnego udostępniania informacji o stanie rzek w Polsce. Mieszkańcy z dużym niepokojem obserwują nie tylko sytuację na rzece Odrze, lecz również stan rzek stanowiących dorzecze rzeki Wisły. Mając to na uwadze Rada Miasta Krakowa apeluje o podjęcie natychmiastowych kroków zmierzających do wsparcia służ odpowiedzialnych za ocenę i jakość wód i bieżące informowanie mieszkańców i stanie polskich rzek.

Status: Rezolucja została przyjęta.

Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia systemu monitoringu krakowskich rzek - w związku z niewystarczającym ogólnopolskim systemem Rada Miasta Krakowa wnioskuje o stworzenie lokalnego systemu monitoringu wód powierzchniowych na terenie miasta Krakowa.

Status: Uchwała została przyjęta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Last page post-last-brand