Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Zobacz,
w jakich sprawach
interweniuję

Kiedy?

Zawsze, kiedy jest to potrzebne. Bardzo często tematy moich interpelacji i zapytań wynikają ze zgłoszonych przez Was problemów.

Gdzie?

Wszystkie interpelacje i zapytania są kierowane do Prezydenta Miasta Krakowa.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Rezolucja ws. zmian w Krajowym Planie Odbudowy - apelujemy o zwiększenie środków na rewitalizację i remediację terenów poprzemysłowych, działania zwiększające ochronę różnorodności biologicznej, Odnawialne Źródła Energii oraz transport publiczny.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

Uchwała ws. budowy Centrum Muzyki w Krakowie - uchwała zobowiązująca Jacka Majchrowskiego do podjęcia wszelkich możliwych starań o pozyskanie zewnętrznego finansowania dla budowy Centrum Muzyki, a w przypadku niepowodzenia - do rezygnacji z jego budowy na Cichym Kąciku.

Status: Projekt został odrzucony głosami wszystkich pozostałych klubów w radzie miasta.

Rezolucja ws. anulowania decyzji ws. o zmianie lokalizacji Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II - kilka lat temu Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej szpitala im. Jana Pawła II przeszedł kapitalny, warty 4 mln zł, remont, wskutek czego stał się wzorcowym nie tylko w skali kraju, ale także w skali światowej. Kilka dni temu dyrektor szpitala zdecydował jednak o przeniesieniu oddziału z obecnie zajmowanych pomieszczeń na parter jednego z budynków (który rodzice pacjentów określają sutereną). Będzie się to wiązało z koniecznością radykalnego zmniejszenia liczby dostępnych łóżek, ograniczone zostaną także możliwości diagnostyczne, a pogorszeniu ulegnie jakość opieki nad małymi pacjentami. Personel szpitala obawia się, że może to doprowadzić nawet do likwidacji całego oddziału.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Last page post-last-brand