Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. PraGłówne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Uchwała ws. wycofania się Krakowa z organizacji Igrzysk Europejskich Kraków, Małopolska 2023 - ponieważ minął już wyznaczony przez radę miasta termin na uzyskanie gwarancji finansowych ze strony rządu, domagamy się oficjalnego wycofania Krakowa jako współorganizatora Igrzysk Europejskich.

Status: Projekt został odrzucony przez radę miasta.

Uchwała ws. informacji publicznej w spółkach komunalnych i miejskich jednostkach organizacyjnych - wnosimy o zobowiązanie prezydenta miasta do podjęcia „wszelkich możliwych i dopuszczalnych prawem działań” w celu usprawnienia przekazywania przez miejskie spółki danych (w tym przede wszystkim finansowych) w trybie dostępu do informacji publicznej.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta i czeka na realizację przez Jacka Majchrowskiego.

Uchwała ws. utworzenia na terenie Krakowa większej liczby odłowni dla dzików - w związku z narastającym problemem dzików w Krakowie wnioskujemy o postawienie na terenie miasta kolejnych odłowni. Pierwsza taka odłownia stanęła na Ruczaju, a następnie została przeniesiona na osiedle Podwawelskie, gdzie już pierwszej nocy odłowiono 20 dzików. To skuteczne, a zarazem bezpieczne dla zwierząt rozwiązanie.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Last page post-last-brand