Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. PraGłówne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia systemu monitoringu krakowskich rzek - w związku z niewystarczającym ogólnopolskim systemem Rada Miasta Krakowa wnioskuje o stworzenie lokalnego systemu monitoringu wód powierzchniowych na terenie miasta Krakowa.

Status: Uchwała nie została jeszcze poddana pod głosowanie.

Uchwała w sprawie przejazdów uczniów szkół podstawowych w wakacje - Rada Miasta Krakowa wychodząc naprzeciw coraz trudniejszej sytuacji rodzin rozszerza prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci szkół podstawowych na cały rok kalendarzowy.

Status: Uchwała nie została jeszcze poddana pod głosowanie.

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenów parku XXL "Białe Morza" - Po wielu latach teren Białych Mórz został zwrócony Gminie Miejskiej Kraków przez dotychczasowego dzierżawcę. Teren służy mieszkańcom do spacerów i rekreacji, wobec powyższego i zgłoszeń mieszkańców oczekujących przeprowadzenia konsultacji zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały

Status: Konsultacje społeczne zostały zorganizowane.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Last page post-last-brand