Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Uchwała w sprawie objęcia małych sklepików programem wsparcia dla branż chronionych i zanikających. Władze miasta w niewielkim stopniu wspierają przedsiębiorców działających w zanikających branżach. Jedyną formą wsparcia jest możliwość wynajmu lokalu od miasta na preferencyjnych warunkach, czyli z niższym czynszem. Dotyczy to jednak wyłącznie branż określonych w regulującej to uchwale rady miasta. Na tej liście nie ma małych, lokalnych sklepików, działających od dziesiątek lat, które wypierane są przez sieciowe sklepy. Uchwała obliguje prezydenta do podjęcia działań w celu objęcia programem wsparcia również sklepów spożywczych, w tym osiedlowych warzywniaków.

Status: Uchwała przyjęta na sesji 22 listopada 2023 r.

Rezolucja do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie rozwiązania problemu uciążliwości odorowych w południowo-wschodniej części Krakowa. Radni apelują w niej m.in. o intensyfikację kontroli w firmach będących potencjalnymi źródłami odorów w celu usunięcia ich w miejscu, w którym powstają. Domagają się także analizy procesów produkcyjnych w tych podmiotach w celu trwałego rozwiązania problemu.

Status: Rezolucja przyjęta na sesji 11 października 2023 r.

Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących rozwiązania problemu uciążliwości odorowych w południowo-wschodniej części miasta. Choć władze miasta są świadome tego problemu, ciągle pozostaje on nierozwiązany. Co więcej, smród wciąż narasta i dotyka coraz większego obszaru. W opinii radnych KdM to władze miasta powinny skutecznie skoordynować działania w celu rozwiązania problemu, w które zaangażowane będą także inne instytucje, przede wszystkim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Status: Uchwała przyjęta na sesji 11 października 2023 r.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Last page post-last-brand