Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. PraGłówne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Rezolucja ws. umożliwienia samorządom wprowadzania zakazu używania fajerwerków - ze względu na dobrostan zwierząt, a także jakość powietrza w Krakowie chcemy żeby rząd umożliwił poszczególnym gminom wprowadzanie skutecznych zakazów używania fajerwerków.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe - uchwała zakłada stworzenie programu dotacji na montaż paneli fotowoltaicznych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Pozyskany w ten sposób prąd będzie mógł być wykorzystywany np. do oświetlenia części wspólnych lub zasilania bram garażowych.

Status: Uchwała zawierająca analogiczne przepisy została przyjęta.

Uchwała ws. wsparcia krakowskich barów mlecznych - w związku z aktualną sytuacją gospodarczą i epidemiczną, w celu zwiększenia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej dostępu do tanich posiłków proponujemy ustanowienie programów wsparcia finansowego dla barów mlecznych.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Last page post-last-brand