Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Zobacz,
w jakich sprawach
interweniuję

Kiedy?

Zawsze, kiedy jest to potrzebne. Bardzo często tematy moich interpelacji i zapytań wynikają ze zgłoszonych przez Was problemów.

Gdzie?

Wszystkie interpelacje i zapytania są kierowane do Prezydenta Miasta Krakowa.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Rezolucja w sprawie ochrony terenów zielonych obok parku Grzegórzeckiego. Na zielonych działkach Akademia Muzyczna planuje budowę nowego kampusu, co ma się wiązać z wycinką około 200 drzew. Tymczasem tuż obok znajdują się praktycznie pozbawione roślinności działki, należące do Miasta i Województwa, na których pierwotnie miało powstać Centrum Muzyki, jednak odstąpiono od tych planów. Rezolucja jest apelem do władz miasta, województwa i uczelni o podjęcie działań w celu wymiany działek – tak, by kampus powstał na terenie wcześniej przeznaczonym pod Centrum Muzyki, który pozostaje niezagospodarowany.

Status: Rezolucja odrzucona na sesji 13 września 2023 r.

Uchwała unieważniająca uchwałę RMK z 2021 roku, zezwalającą na sprzedaż gminnych budynków przy ul. Zamoyskiego. Wybudowane pod koniec XIX w., były remizą Straży Pożarnej Wolnego Królewskiego Miasta Podgórza. Dzięki staraniom mieszkańców zostały wpisane do gminnej ewidencji zabytków. To jednak nie gwarantuje, że nieruchomości nie zostaną wykorzystane przez deweloperów na cele mieszkalne – bo plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu zabudowę wielorodzinną, czyli po prostu bloki. Zdaniem mieszkańców miejsce to powinno zostać wykorzystane w sposób służący lokalnej społeczności.

Status: Na sesji 27 września 2023 r. radni zajęli się dwoma projektami uchwał w tej samej sprawie – drugi złożył klub PiS i kiedy ten przyjęto w głosowaniu, cel został osiągnięty.

Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków miejsca pochówku zwierząt towarzyszących.

Status: Uchwała została przyjęta przez Radę Miasta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Last page post-last-brand