Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP obszaru "Park leśny XXL Dolina Prądnika" celem utworzenia nowych terenów leśnych w tej części Krakowa.

Status: Na CIX sesji RMK w dniu 26.04.2023 r. projekt został odesłany do Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK celem doprecyzowania obszaru, którym ma być objęty plan.

Rezolucja w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Michała Korpala. Mając na uwadze intensywną rozbudowę krakowskich Klinów, rada miasta apeluje do prezydenta o przyjęcie działek w rejonie ul. Michała Korpala.

Status: Rezolucja została przyjęta.

Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących uregulowania sytuacji z parkowaniem hulajnóg elektrycznych wypożyczanych komercyjnie na terenie miasta Krakowa.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Last page post-last-brand