Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przedstawienia dodatkowego wariantu przebiegu Tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Celem jest podjęcie wszelkich możliwych i dopuszczalnych prawem działań, zmierzających do możliwie szybkiego przedstawienia i poddania konsultacjom społecznym dodatkowego wariantu tych tras z uwzględnieniem transportu szynowego w tunelu przechodzącym pod rzeką Wisłą.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących pilotażowego programu wsparcia budowy wind w budynkach wielorodzinnych. Celem jest podjęcie wszelkich możliwych i dopuszczalnych działań, zmierzających do wdrożenia pilotażowego programu wsparcia budowy wind w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Status: Uchwała została przyjęta.

Rezolucja w sprawie zmian w polityce społecznej i jej ukierunkowania na usuwanie barier architektonicznych w zabudowie wielorodzinnej.

Status: Rezolucja została przyjęta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Last page post-last-brand