Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. PraGłówne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Uchwała dotycząca utworzenia parku XXL „Białe Morza” - uchwała obejmuje przeprowadzenie badań dotyczących stanu środowiska, konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu, wykonanie projektu oraz budowę parku.

Status: Uchwała odesłana do komisji sportu, zostanie poddana pod głosowanie, prawdopodobnie po poddaniu konsultacjom społecznym w tej sprawie.

Uchwała w sprawie podjęcia działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie - w związku z unieważnieniem przez wojewodę poprzedniej uchwały oraz nie wykonaniem - zgodnie z intencją radnych - żadnych kroków w tej sprawie przez Jacka Majchrowskiego, ponownie wnosimy o przeprowadzenie dokładnej kontroli stanu środowiska w tym rejonie, tak żeby można było podejmować kolejne działania (np. dotyczące wykupu tego terenu).

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

Uchwała ws. zgody na otrzymywanie przez publiczne przedszkola dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie - gdyby z mapy miasta zniknęły niesamorządowe przedszkola publiczne, połowa dzisiejszych przedszkolaków musiałaby zostać w domu. To przedszkola, bez których Miasto nie byłoby w stanie wywiązać się z obowiązku zapewnienia miejsc dla wszystkich dzieci. Często świetnie wyposażone, z wspaniałą kadrą. Chcemy im zagwarantować, że miejska dotacja na funkcjonowanie nie zostanie zmniejszona.

Status: Uchwała w analogicznym kształcie została przyjęta przez radę miasta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Last page post-last-brand