Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanych budynkami użytkowymi położonymi w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 42 B, C, F, G, H, I.

Status: Uchwała w trakcie procedowania.

Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia na terenie Gminy Miejskiej Kraków miejsca pochówku zwierząt towarzyszących.

Status: Uchwała została przyjęta przez Radę Miasta.

Uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. utworzenia na terenie Miasta Krakowa dostępnego 24 godziny na dobę punktu profilaktyki intymnej, zapewniającego dostęp do lekarzy bez klauzuli sumienia.

Status: Uchwała w trakcie procedowania.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Last page post-last-brand