Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. PraGłówne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Od wielu lat znany jest problem dotykający osób zamieszkujących lokale mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej, które ze względu na bariery architektoniczne nie mogą swobodnie funkcjonować w życiu lokalnych społeczności, a często zaspokajać samodzielnie podstawowych potrzeb życiowych. Wskutek braku wymogu technicznego wkomponowania w budynek wielorodzinny windy na etapie realizacji inwestycji mieszkaniowej, obecnie wielu seniorów i osób z niepełnosprawnościami stało się ofiarami zjawiska określanego jako „więźniowie 4 piętra”. Mając na uwadze powyższe, Rada Miasta Krakowa apeluje do Rządu i odpowiednich Ministerstw o uwzględnienie w polityce finansowej państwa środków na dofinansowanie realizacji wind w istniejących budynkach wielorodzinnych, poprzez stworzenie adekwatnego programu rządowego.

Status: Rezolucja nie została jeszcze poddana pod głosowanie.

Rezolucja w sprawie wycofania z dalszego procedowania Ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej - Rada Miasta Krakowa oczekuje wycofania z dalszego procedowania projektu Ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Nigdy nie będzie naszej zgody na podejmowane przez Rząd RP próby ograniczania zarówno wolności praw człowieka i obywatela, jak również niezależności i samodzielności samorządów - a tym bardziej z pogwałceniem Konstytucji.

Status: Rezolucja nie została jeszcze poddana pod głosowanie.

Rezolucja w sprawie rozbudowy systemu monitoringu rzek i powszechnego udostępniania informacji o stanie rzek w Polsce. Mieszkańcy z dużym niepokojem obserwują nie tylko sytuację na rzece Odrze, lecz również stan rzek stanowiących dorzecze rzeki Wisły. Mając to na uwadze Rada Miasta Krakowa apeluje o podjęcie natychmiastowych kroków zmierzających do wsparcia służ odpowiedzialnych za ocenę i jakość wód i bieżące informowanie mieszkańców i stanie polskich rzek.

Status: Rezolucja nie została jeszcze poddana pod głosowanie.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Last page post-last-brand