Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. PraGłówne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Przeprowadzenie kompleksowej kontroli w spółce Miejska Infrastruktura - spółka rozpoczęła swoją działalność 5 lat temu. W samym tylko roku 2018 koszty jej funkcjonowania przekroczyły 13 mln zł. W lipcu br. zapadła decyzja o likwidacji spółki ze względu na brak efektywności w realizacji jej głównego działania, czyli w budowie parkingów. Niedopuszczalne jest żeby nikt nie poniósł odpowiedzialności za to, że spółka działała przez 5 lat i nie wykonywała swoich zadań. Dlatego projekt zakłada przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny kompleksowej kontroli.

Status: Uchwała została usunięta z porządku obrad głosami radnych prezydenckiego klubu Przyjazny Kraków oraz radnych klubu PiS. Nadal nie została poddana pod głosowanie.

Kontrola stanu środowiska w Nowej Hucie - przy ul. Dymarek naukowcy wykryli wysokie zawartości metali ciężkich, m.in. ołowiu, cynku, kadmu i rtęci - w sumie około 14 ton szkodliwych i rakotwórczych substancji. Zdaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wszystkie stężenia mieszczą się w normie. Dlatego domagamy się przeprowadzenie dodatkowych rzetelnych badań tego terenu i udostępnienia ich wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta, ale unieważniona przez wojewodę. Na wniosek klubu Kraków dla Mieszkańców rada miasta skierowała w tej sprawie odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sprawa nie została jeszcze rozpatrzona.

Rezolucja ws. wprowadzenia w Polsce wyjątkowego stanu klimatycznego - pod koniec 2018 roku naukowcy ogłosili, że ludzkości pozostało zaledwie 12 lat na zatrzymanie wzrostu temperatury na Ziemi. Nie możemy udawać, że Polski nie dotyczy problem globalnego ocieplenia. Od rządu powinniśmy się domagać stanowczych działań.

Status: Projekt został przegłosowany przez radę miasta, a apel skierowany do rządu.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Last page post-last-brand