Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Projekt uchwały ws. utworzenia użytku ekologicznego "Słona Woda" - od lat pojawiają się zakusy, żeby ten cenny przyrodniczo teren zabudować. W ostatnim czasie urzędnicy Jacka Majchrowskiego przedstawili projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym na połowie tego terenu ma powstać osiedle. Nasz projekt uchwały jest odpowiedzią na te plany oraz próbą ochrony tego zielonego miejsca dla Krakowian.

Status: Głosami radnych klubów Jacka Majchrowskiego, PO i PiS projekt został "zamrożony" poprzez skierowanie go do komisji.

Rezolucja ws. wsparcia centralnego dla transportu zbiorowego - w związku z bezprecedensową sytuacją, wynikającą z rozwoju pandemii wirusa COVID-19, samorządy w Polsce stanęły wobec licznych wyzwań finansowych. Wiele zadań musiało zostać ograniczonych i podobny los spotkał system transportu zbiorowego. Dlatego proponujemy żeby dodatkowych kosztów nie przerzucać na pasażerów (poprzez podniesienie cen biletów), ale żeby straty zostały zrekompensowane ze środków rządowych.

Status: Rezolucja została przyjęta przez radę miasta.

Uchwała dotycząca prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Krakowie - uchwała zmieniająca kryteria wyłaniania podmiotu, który opiekuje się bezdomnymi zwierzętami w Krakowie w związku ze zbliżającym się czasem otwarcia nowej procedury konkursowej. Projekt zakłada wprowadzenie przejrzystych zasad wyboru podmiotów, które zarządzają krakowskim schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Jednym z dotychczasowych wymogów było co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu ośrodka dla minimum 400 zwierząt, co eliminowało praktycznie wszystkie - inne niż KTOZ - organizacje z Małopolski.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Last page post-last-brand