Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. PraGłówne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Rezolucja ws. przeciwdziałania przemocy - jak wynika ze statystyk Policji, każdego roku około 90 tys. osób pada ofiarami przemocy. Spośród wszystkich pokrzywdzonych zdecydowana większość to kobiety - prawie 80 tys. Należy jednak pamiętać, że te statystyki odnoszą się jedynie do aktów przemocy, których ofiary miały odwagę odpowiedzieć o tym fakcie. Polacy mają prawo do godnego życia dlatego apelujemy do rządu o podjęcie działań mających na celu walkę z przemocą w rodzinie oraz udzielenie pomocy ofiarom przemocy m.in. poprzez utworzenie bezpłatnej rządowej infolinii dla ofiar przemocy, wdrożenie kampanii społecznych oraz wzmożenie działań mających na celu zapewnienie ofiarom pomocy psychologicznej.

Status: Projekt został przyjęty przez Radę Miasta prawie jednogłośnie - przy jednym głosie wstrzymującym się.

Skwer przed Magistratem - ławki, huśtawki, drzewa, plac zabaw i fontanny – tak mogłaby wyglądać przestrzeń przed Pałacem Wielopolskich w ścisłym centrum miasta. Obecnie jest to parking dla prezydentów, urzędników i radnych. – To szpeci piękną przestrzeń historycznej i zabytkowej części Krakowa. Przenieśmy ten parking kilka metrów dalej, na dziedziniec urzędu, aby mieszkańcy otrzymali piękną i pełną zieleni przestrzeń.

Status: Projekt został odrzucony przez Radę Miasta głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości, Przyjaznego Krakowa (poza 1 radnym) oraz większości radnych Koalicji Obywatelskiej.

Rezolucja ws. obniżenia poziomów informowania i alarmowania o smogu - Polska na tle UE jest niechlubnym smogowym liderem. Jednak w kwestii informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń jest na szarym końcu. Gdy na przykład w Paryżu ogłasza się stan alarmowy, to w Polsce przy takim samym stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu nie robi się nic. Dlatego apelujemy do rządu o zmianę tych kuriozalnych przepisów.

Status: Projekt został przyjęty przez Radę Miasta, a rząd przygotował projekt obniżenia (mniejszego niż wnioskowany) poziomów informowania i alarmowania o smogu.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Last page post-last-brand