Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Zobacz,
w jakich sprawach
interweniuję

Kiedy?

Zawsze, kiedy jest to potrzebne. Bardzo często tematy moich interpelacji i zapytań wynikają ze zgłoszonych przez Was problemów.

Gdzie?

Wszystkie interpelacje i zapytania są kierowane do Prezydenta Miasta Krakowa.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Rezolucja ws. świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych - apel do rządu o jak najszybsze zrównanie praw opiekunów osób z niepełnosprawnościami bez względu na czas powstania tych niepełnosprawności.

Status: Rezolucja została jednogłośnie przyjęta przez radę miasta.

Religia na pierwszych lub ostatnich lekcjach - wprowadzenie takiego rozwiązania to w dużej mierze zrealizowanie postulatów rodziców uczniów oraz nauczycieli, których głosy w tej sprawie, słychać od wielu lat. To oni podkreślają, że działający obecnie system organizowania lekcji religii oraz rekolekcji może naruszać Konstytucję, ustawę o gwarancjach wolności, sumienia i wyznania, a także prawa zawarte w Karcie Nauczyciela.

Status: Projekt został przyjęty przez radę miasta przy sprzeciwie radnych PiS oraz sprzeciwie i głosach wstrzymujących większości radnych Przyjaznego Krakowa. Uchwała została natomiast unieważniona przez wojewodę.

Krakowski Klaster Energii – realizacja tego projektu pozwoli miastu i mieszkańcom na korzystanie z tańszej i ekologicznej energii elektrycznej i cieplnej. Umożliwi pozyskanie dodatkowych, specjalnie na ten cel przeznaczonych środków unijnych. Pomoże rozwinąć się lokalnym firmom. Sprawi, że Kraków stanie się wygodniejszym i przyjaźniejszym miejscem do życia.

Status: Projekt został jednogłośnie przyjęty przez radę miasta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Last page post-last-brand