Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. PraGłówne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Program wspierający termomodernizację obiektów zabytkowych na terenie Nowej Huty - termomodernizacja budynków jest ważna i potrzebna, nie tylko ze względów ekologicznych (mniejsze zużycie paliw do ogrzewania), ale także ekonomicznych (obniżenie rachunków za energię). Ważne jest jednak, żeby podchodzić do niej rozsądnie i z głową, nie niszcząc równocześnie zabytkowych budynków i unikatowej architektury. Tych, którzy przy termomodernizowaniu zastosują się do odpowiednich wytycznych chcemy wspomagać – zarówno finansowo jak i merytorycznie podczas całego procesu remontowego.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta.

Rezolucja do radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego i Dyrektora Zespółu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w sprawie ustanowienia zakazu prowadzenia gospodarki leśnej mającej na celu pozyskanie drewna na terenie Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego otaczającego aglomerację krakowską - tereny leśne, dzięki swej zdolności magazynowania wody, stanowią najważniejsze biotopy obniżające zawartość dwutlenku węgla i zmniejszają dobowe wahania temperatury powietrza. Jak twierdzą naukowcy, tylko stare lasy mogą nas uratować przed klęską klimatyczną, bo one najlepiej wiążą węgiel.

Status: Rezolucja została odrzucona głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz klubu Jacka Majchrowskiego.

Zmiana programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych" polegająca na podwyższeniu wysokości dofinansowania dla osób, które zdecydują się na gromadzenie wody deszczowej.

Status: Uchwała nie została jeszcze poddana pod głosowanie.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Last page post-last-brand