Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. PraGłówne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty 3 dni przed terminem dyżuru.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Wparcie dla odnawialnych źródeł energii - uchwała zakłada zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pomp ciepła, rekuperatora lub gruntownego wymiennika ciepła.

Status: Uchwała nie została jeszcze poddana pod głosowanie.

Zielone ściany - stworzenie pilotażowego programu, którego celem będzie wsparcie osób zainteresowanych stworzeniem zielonych dachów na terenie Krakowa. To odpowiedź na postępujące zmiany klimatyczne, coraz większy brak wody, zanieczyszczenie powietrza, ograniczenie powierzchni terenów zielonych, przy jednoczesnym zwiększaniu się świadomości ekologicznej obywateli i konieczności przeciwdziałania pogarszaniu się stanu środowiska.

Status: Projekt został przyjęty przez radę miasta, ale unieważniony przez wojewodę - trwa proces odwoławczy od jego decyzji.

Zielone dachy - stworzenie pilotażowego programu, którego celem będzie wsparcie osób zainteresowanych stworzeniem zielonych dachów na terenie Krakowa. To odpowiedź na postępujące zmiany klimatyczne, coraz większy brak wody, zanieczyszczenie powietrza, ograniczenie powierzchni terenów zielonych, przy jednoczesnym zwiększaniu się świadomości ekologicznej obywateli i konieczności przeciwdziałania pogarszaniu się stanu środowiska.

Status: Projekt został przyjęty przez radę miasta, ale unieważniony przez wojewodę - trwa proces odwoławczy od jego decyzji.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Last page post-last-brand