Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. PraGłówne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty najpóźniej 3 dni przed umówionym spotkaniem.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Kontrola stanu środowiska w Nowej Hucie - przy ul. Dymarek naukowcy wykryli wysokie zawartości metali ciężkich, m.in. ołowiu, cynku, kadmu i rtęci - w sumie około 14 ton szkodliwych i rakotwórczych substancji. Zdaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wszystkie stężenia mieszczą się w normie. Dlatego domagamy się przeprowadzenie dodatkowych rzetelnych badań tego terenu i udostępnienia ich wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta, ale unieważniona przez wojewodę. Na wniosek klubu Kraków dla Mieszkańców rada miasta skierowała w tej sprawie odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sprawa nie została jeszcze rozpatrzona.

Rezolucja ws. wprowadzenia w Polsce wyjątkowego stanu klimatycznego - pod koniec 2018 roku naukowcy ogłosili, że ludzkości pozostało zaledwie 12 lat na zatrzymanie wzrostu temperatury na Ziemi. Nie możemy udawać, że Polski nie dotyczy problem globalnego ocieplenia. Od rządu powinniśmy się domagać stanowczych działań.

Status: Projekt został przegłosowany przez radę miasta, a apel skierowany do rządu.

Powołanie w radzie miasta Komisji Kształtowania Środowiska - rada miasta powinna na poważnie zająć się kwestiami ochrony środowiska i zmian klimatu.

Status: Projekt został przegłosowany przez radę miasta, a komisja powołana.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Last page post-last-brand