Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Zobacz,
w jakich sprawach
interweniuję

Kiedy?

Zawsze, kiedy jest to potrzebne. Bardzo często tematy moich interpelacji i zapytań wynikają ze zgłoszonych przez Was problemów.

Gdzie?

Wszystkie interpelacje i zapytania są kierowane do Prezydenta Miasta Krakowa.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Rezolucja ws. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku dotyczącego zgodności art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją artykułu dopuszczającego aborcję w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Dlatego apelujemy do rządu o jak najszybsze uchwalenie przepisów depenalizujących przerwanie ciąży w powyższym przypadku.

Status: Projekt został przyjęty przez radę miasta.

Projekt uchwały ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy na terenie Krakowa Centrum Muzyki - z uwagi na znaczący koszt tej inwestycji oraz na zmianę pierwotnej lokalizacji (z Grzegórzek na Zwierzyniec), a także na fakt, że Centrum Muzyki ma służyć wszystkim Krakowianom, uważamy za rzecz oczywistą, że mieszkańcy powinni mieć możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii.

Status: Projekt został przyjęty przez radę miasta i rozpoczęły się konsultacje społeczne.

Rezolucja ws. przyspieszenia prac legislacyjnych nad ustawą dotyczącą gospodarki odpadami - projekt ma na celu jak najszybsze uchwalenie przepisów pozwalających samorządom dofinansowywać gospodarkę odpadami. To umożliwi ograniczenie podwyżek opłat za wywóz śmieci dla mieszkańców.

Status: Rezolucja została jednogłośnie przyjęta przez radę miasta.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Last page post-last-brand