Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. Pracuje w komisjach Głównej, Mienia i Rozwoju Gospodarczego, Ekologii i Ochrony Powietrza oraz Rewizyjnej. Główne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy czwartek, w godzinach 16:30-19:00

Gdzie?

biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - ul. Kazimierza Wielkiego 60 (parter)

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Rezolucja ws. wprowadzenia w Polsce wyjątkowego stanu klimatycznego - pod koniec 2018 roku naukowcy ogłosili, że ludzkości pozostało zaledwie 12 lat na zatrzymanie wzrostu temperatury na Ziemi. Nie możemy udawać, że Polski nie dotyczy problem globalnego ocieplenia. Od rządu powinniśmy się domagać stanowczych działań.

Status: Projekt nie został jeszcze poddany pod głosowanie

Powołanie w radzie miasta Komisji Kształtowania Środowiska - rada miasta powinna na poważnie zająć się kwestiami ochrony środowiska i zmian klimatu.

Status: Projekt nie został jeszcze poddany pod głosowanie.

Utworzenie parku "Słona Woda" - okolice ul. Słona Woda to jeden z ostatnich w Krakowie zwartych, niezabudowanych terenów umożliwiających utworzenie dużego parku. Badania naukowe określające preferencje różnych grup mieszkańców w zakresie terenów zieleni i preferowanych form aktywności na różnych etapach życia wskazują, że mieszkańcy najbardziej preferują sąsiedztwo i rekreację tam, gdzie występują różne formy terenów zieleni na stosunkowo dużej przestrzeni. Małe parki, choć mają swoje korzystne funkcje, nie są w stanie zaspokoić potrzeb większej liczby mieszkańców.

Status: Projekt został odrzucony przez radę miasta.

First page post-first-brand Previous page post-prev-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Last page post-last-brand