Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. PraGłówne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty najpóźniej 3 dni przed umówionym spotkaniem.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Krakowski Klaster Energii – realizacja tego projektu pozwoli miastu i mieszkańcom na korzystanie z tańszej i ekologicznej energii elektrycznej i cieplnej. Umożliwi pozyskanie dodatkowych, specjalnie na ten cel przeznaczonych środków unijnych. Pomoże rozwinąć się lokalnym firmom. Sprawi, że Kraków stanie się wygodniejszym i przyjaźniejszym miejscem do życia.

Status: Projekt został jednogłośnie przyjęty przez radę miasta.

Konsultacje przebiegu Trasy Pychowickiej – dzięki rzetelnym konsultacjom nie dojdzie w tym przypadku do takich kontrowersji i protestów, jak przy budowie Trasy Łagiewnickiej. Decyzja, jak będzie przebiegać nowa ulica oraz czy powstanie w całości w tunelu, czy nie, będzie musiała uzyskać akceptację większości mieszkańców. To tym ważniejsze, że trasa ma przebiegać m.in. przez Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy.

Status: Uchwała została przyjęta przez radę miasta przy sprzeciwie 5 radnych Przyjaznego Krakowa oraz głosie wstrzymującym 3 radnych Przyjaznego Krakowa i 3 radnych Koalicji Obywatelskiej. Niestety, uchwała została unieważniona przez wojewodę.

Rezolucja ws. przeciwdziałania przemocy - jak wynika ze statystyk Policji, każdego roku około 90 tys. osób pada ofiarami przemocy. Spośród wszystkich pokrzywdzonych zdecydowana większość to kobiety - prawie 80 tys. Należy jednak pamiętać, że te statystyki odnoszą się jedynie do aktów przemocy, których ofiary miały odwagę odpowiedzieć o tym fakcie. Polacy mają prawo do godnego życia dlatego apelujemy do rządu o podjęcie działań mających na celu walkę z przemocą w rodzinie oraz udzielenie pomocy ofiarom przemocy m.in. poprzez utworzenie bezpłatnej rządowej infolinii dla ofiar przemocy, wdrożenie kampanii społecznych oraz wzmożenie działań mających na celu zapewnienie ofiarom pomocy psychologicznej.

Status: Projekt został przyjęty przez Radę Miasta prawie jednogłośnie - przy jednym głosie wstrzymującym się.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Last page post-last-brand