Strona używa ciasteczek...

close więcej

Jako radny

Łukasz Gibała

Jako radny

Radny miejski
z dzielnic Bronowice,
Zwierzyniec i Dębniki

W wyborach w 2018 roku Łukasz Gibała uzyskał drugi najlepszy wynik w swoim okręgu i został radnym miejskim z dzielnic Bronowice, Zwierzyniec i Dębniki. W radzie miasta podejmuje tematy dotyczące całego Krakowa. PraGłówne cele, jakie stawia sobie w pracy radnego, to zatrzymanie chaotycznej zabudowy Krakowa, walka ze smogiem, również komunikacyjnym, a także ochrona terenów zielonych. Łukasz Gibała przewodniczy klubowi radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Spotkaj się z radnym
na dyżurze 

Kiedy?

W każdy piątek, w godzinach 16:00-18:00. Prosimy o potwierdzenie wizyty najpóźniej 3 dni przed umówionym spotkaniem.

Gdzie?

Biuro stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców - aleja Kijowska 22.

Interpelacje i zapytania radnego
ikona1

Do pobrania

Projekty uchwał klubu
„Kraków dla
Mieszkańców”

file-icon

Zielone ściany - stworzenie pilotażowego programu, którego celem będzie wsparcie osób zainteresowanych stworzeniem zielonych dachów na terenie Krakowa. To odpowiedź na postępujące zmiany klimatyczne, coraz większy brak wody, zanieczyszczenie powietrza, ograniczenie powierzchni terenów zielonych, przy jednoczesnym zwiększaniu się świadomości ekologicznej obywateli i konieczności przeciwdziałania pogarszaniu się stanu środowiska.

Status: Projekt został przyjęty przez radę miasta, ale unieważniony przez wojewodę - trwa proces odwoławczy od jego decyzji.

Zielone dachy - stworzenie pilotażowego programu, którego celem będzie wsparcie osób zainteresowanych stworzeniem zielonych dachów na terenie Krakowa. To odpowiedź na postępujące zmiany klimatyczne, coraz większy brak wody, zanieczyszczenie powietrza, ograniczenie powierzchni terenów zielonych, przy jednoczesnym zwiększaniu się świadomości ekologicznej obywateli i konieczności przeciwdziałania pogarszaniu się stanu środowiska.

Status: Projekt został przyjęty przez radę miasta, ale unieważniony przez wojewodę - trwa proces odwoławczy od jego decyzji.

Przeprowadzenie kompleksowej kontroli w spółce Miejska Infrastruktura - spółka rozpoczęła swoją działalność 5 lat temu. W samym tylko roku 2018 koszty jej funkcjonowania przekroczyły 13 mln zł. W lipcu br. zapadła decyzja o likwidacji spółki ze względu na brak efektywności w realizacji jej głównego działania, czyli w budowie parkingów. Niedopuszczalne jest żeby nikt nie poniósł odpowiedzialności za to, że spółka działała przez 5 lat i nie wykonywała swoich zadań. Dlatego projekt zakłada przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny kompleksowej kontroli.

Status: Uchwała została usunięta z porządku obrad głosami radnych prezydenckiego klubu Przyjazny Kraków oraz radnych klubu PiS. Nadal nie została poddana pod głosowanie.

First page post-first-brand Strona 1 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Last page post-last-brand