Strona używa ciasteczek...

close więcej
GIBAŁA.PL > AKTUALNOŚCI > newsy

TAK! dla parku na osiedlu Widok

podziel artykuł

fb twit

To, czy powstanie park na południe od ul. Balickiej, zależy od zapisów planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Widok. Latem tego roku wspólnie udało nam się wywalczyć zmianę przeznaczenia części działek z zabudowy mieszkaniowej na park – składając uwagi do projektu planu. Szczególna w tym zasługa Waszych radnych dzielnicowych, a zwłaszcza Marty Drużkowskiej i Marcina Rzeszowskiego, od lat walczących w tej sprawie i mobilizujących mieszkańców. Teraz musimy dopilnować, żeby projekt planu się nie zmienił.

W tej chwili znów można składać uwagi do planu „Osiedle Widok”. Nie jest tajemnicą, że są inwestorzy zainteresowani zabudową spornych działek. Można się spodziewać, że będą znów wnioskować, żeby umożliwić tam budowę nowych bloków. I tym razem nie może zabraknąć głosu mieszkańców, którzy chcą parku na swoim osiedlu.

Stwórzmy razem przeciwwagę dla deweloperów!

  • pobierz gotowe uwagi do planu, wydrukuj, uzupełnij swoje dane, podpisz i wyślij
  • możesz też skopiować uwagi i wysłać je urzędnikom mailem
  • możesz też przygotować i złożyć własne uwagi

UWAGA: Ostateczny termin składania uwag do planu to 1 grudnia – ale nie czekaj na ostatnią chwilę.

Uwagi znajdziesz tutaj:

Pobierz PDF

Jak przekazać swoje uwagi?

  • Mailowo – na adres uwagi-bp@um.krakow.pl
  • Za pomocą formularza ePUAP: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=14897#wzory
  • Osobiście – podpisany dokument należy złożyć na dzienniku podawczym UMK
  • Pocztą – na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków – UWAGA – w tym przypadku liczy się data otrzymania listu przez urząd, uwagi doręczone po 1 grudnia nie zostaną uwzględnione.

Projekt planu miejscowego „Osiedle Widok” obejmuje łącznie tereny o powierzchni 46,74 hektara. Uwagi do planu składać można tylko do 1 grudnia i może to zrobić każdy mieszkaniec miasta.

Podobne artykuły

newsy

Czy Rada Miasta Krakowa stanie po stronie protestujących kobiet?

Do Rady Miasta Krakowa wpłynął dzisiaj projekt rezolucji do rządu i parlamentu, dotyczący budzącego olbrzymie emocje wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

arrow-more

newsy

77 „covidowych” inwestycji

Tzw. ustawa covidowa pozwalała ominąć przepisy prawa budowlanego, plany zagospodarowania przestrzennego i obostrzenia konserwatorskie.

arrow-more

newsy

Przeciw zabudowie Wzgórza Świętej Bronisławy

Tereny Wzgórza Świętej Bronisławy to jedne z ostatnich zielonych płuc centrum miasta. Tymczasem zgodnie z przedstawionym przez Jacka Majchrowskiego projektem planu zagospodarowania przestrzennego część zielonych dzisiaj działek ma zostać przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

arrow-more