dr Łukasz Gibała

38 lat w Krakowie, 8 lat w Sejmie, 2 własne firmy