Strona używa ciasteczek...

close więcej
GIBAŁA.PL > AKTUALNOŚCI > newsy

Więcej środków na małą retencję w Krakowie?

podziel artykuł

fb twit

#rada miasta

Mała retencja odgrywa pozytywną rolę w poprawie warunków gospodarowania na obszarach zurbanizowanych, jak również stanowi istotny element niezbędny dla zachowania i poprawy stanu środowiska przyrodniczego. Dlatego potrzeba realnego wsparcia, żeby zachęcić mieszkańców do korzystania z tych rozwiązań – mówi Łukasz Gibała, lider stowarzyszenia „Kraków dla Mieszkańców”, który właśnie złożył projekt uchwały w tej sprawie.

Mała retencja to proste sposoby na gromadzenie wody w danej okolicy. Retencja pozwala na zatrzymanie lub spowolnienie spływu wód, jednocześnie dbając o rozwój środowiska naturalnego. Jest to także zestaw wielu różnorodnych działań, które przynoszą wymierne korzyści zarówno dla ludzi, jak i przyrody. Budowa niewielkich zbiorników, oczek wodnych, stawów, zadrzewianie, renaturyzacja małych rzek oraz ochrona terenów podmokłych to zbiór działań lokalnych, które każdy z osobna może skutecznie realizować i uskuteczniać.

Co więcej, mała retencja, w połączeniu z inwestycjami z zakresu dużej retencji, jest skutecznym narzędziem w przeciwdziałaniu skutkom suszy i powodzi. – Z przyczyn swojej własnej natury, mała retencja oddziałuje na lokalne zasoby wodne, jednak może także odgrywać dużą rolę w ograniczaniu negatywnych skutków w występowaniu susz. Zgromadzona w zbiorniku woda może być wykorzystana do prowadzenia nawodnień lub dla innych celów gospodarczych – zauważa Gibała. Osoby zainteresowane, które jednocześnie nie są przedsiębiorcami, miałaby mieć przyznawaną dotację, w wysokości do 80% poniesionych kosztów, które kwalifikuje się do objęcia pomocą oraz dotację na realizację zadań objętych programem. Kwota z obydwu dotacji wynosiłaby maksymalnie 10 000 zł. 

Ponadto, mając na uwadze katastrofę klimatyczną, której najbardziej widocznym efektem będą niedobory wody, celem niniejszych zmian związanych z retencją jest popularyzacja przechwytywania wód opadowych. – Stąd propozycja zwiększenia kwoty dofinansowania, przy jednoczesnym zmniejszeniu wymaganego wkładu własnego po stronie mieszkańców – wyjaśnia Gibała. 

Dodatkowo, ze względu na fakt, iż na realizację programu Prezydent Miasta Krakowa rezerwuje określoną kwotę w budżecie, zmiana wysokości dofinansowania nie wpłynie na ilość przeznaczanych środków, a jedynie może przyczynić się do ilości przyjętych zgłoszeń. 

Uchwała zostanie poddana pod głosowanie prawdopodobnie na najbliższej sesji rady miasta.

AKTUALIZACJA: urzędnicy przygotowali właściwie tożsamy projekt, który został przyjęty. 

Podobne artykuły

newsy

Co słychać w radzie miasta (11.01.2023)

Niewątpliwie najważniejszą z punktu widzenia mieszkańców decyzją, jaką rada miasta podjęła na ostatniej sesji, było odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu uchwały w sprawie podwyżek cen biletów MPK.

arrow-more

newsy

Kolejne miliony dla spółki KRAKÓW5020?

Nie milkną dyskusje i kontrowersje wokół spółki KRAKÓW5020, która na całą Polskę zasłynęła prowadzeniem drugiej urzędowej telewizji. Jej finansowanie w 2023 roku było ważnym wątkiem w debacie budżetowej – mowa była wówczas o 15 milionach złotych.

arrow-more

newsy

Klub Kraków dla Mieszkańców nie składa poprawek do budżetu 

Jako klub radnych podjęliśmy jednomyślną decyzję, że tym razem wyjątkowo nie będziemy składać poprawek do prezydenckiego projektu budżetu. Ten projekt jest tak fatalny, że punktowe poprawki mu nie pomogą.

arrow-more