Strona używa ciasteczek...

close więcej
GIBAŁA.PL > AKTUALNOŚCI > newsy

Powstanie park XXL „Białe Morza”? Podpiszcie petycję!

podziel artykuł

fb twit

#petycja #białe morza

„Białe Morza” to należący do miasta rozległy, niezabudowany teren na południe od Centrum Jana Pawła II, między Wilgą a ulicami Zbigniewa Herberta i Podmokłą. Ma powierzchnię 34 hektarów. To tyle, ile prawie 50 boisk piłkarskich – albo o połowę więcej niż park Jordana albo Planty. Miejsce to służyło kiedyś do składowania odpadów z zakładów Solvay. W lipcu 2013 roku Jacek Majchrowski wywołał burzę – jednym zarządzeniem oddał „Białe Morza” na pole golfowe za 9 groszy za metr kwadratowy rocznie. W najbliższych tygodniach rozstrzygnie się, czy w tym miejscu będzie pole golfowe, czy też powstanie tam park – taki pomysł forsuje klub radnych Kraków dla Mieszkańców.

2013: zarządzenie

O tym, że „Białe Morza” mają się stać polem gol­fowym, prezydent zdecydował w lipcu 2013 roku, podpisując własne zarządzenie. Wywołało to po­wszechne oburzenie, które wynikało nie tylko ze skandalicznie niskiej ceny – 9 groszy za metr. Teren miał być wydzierżawiony na czas nieokreślony sto­warzyszeniu Krakowski Klub Golfowy „Green Park”, które powstało zaledwie kilka miesięcy wcześniej – w marcu 2013 roku. Jacek Majchrowski zdecydo­wał jednoosobowo, bez przetargu. Do tego gminne działki miały być przekazane za bezcen na potrze­by uprawiania golfa, który w naszym kraju bardziej kojarzy się z biznesem niż ze sportem – a to wła­śnie wykorzystaniem terenu na potrzeby sportowe Jacek Majchrowski uzasadniał preferencyjną staw­kę. Po medialnej burzy i protestach radnych finalnie jednak nie doszło do podpisania umowy dzierżawy. Ponad rok później prezydent uległ i w październiku 2014 roku zarządził, że teren zostanie wydzierża­wiony w przetargu.

2015: przetarg

Zarząd Infrastruktury Sportowej ogłosił przetarg na dzierżawę „Białych Mórz” 3 lutego 2015 roku. Zgło­siły się dwie firmy. Wygrała – oferując 15 milionów złotych miesięcznie – GOLF&SPA RESORT, spółka z o.o., która – stając do przetargu – formalnie jesz­cze nie istniała, była „w organizacji”. Firma została wpisana do rejestru przedsiębiorców 30 czerwca, na około dwa tygodnie przed ogłoszeniem wyników przetargu. Założyli ją w większości ci sami ludzie, którzy wcześniej powołali stowarzyszenie Krakow­ski Klub Golfowy „Green Park”. Działki trafiły więc praktycznie w te same ręce – ale za korzystniejszą dla miasta cenę i nie na czas nieokreślony, a na 30 lat. Zgodnie z podpisaną 30 września 2015 roku umową dzierżawca miał stworzyć projekt i uzy­skać pozwolenie na budowę, a później w ciągu 24 miesięcy przeprowadzić inwestycję. Na „Białych Morzach” miało powstać pole golfowe.

2020: przełom

Spółce GOLF&SPA RESORT udało się uzyskać po­zwolenie na budowę w lutym 2018 roku. Od tego momentu miała dwa lata, żeby zrealizować projekt. Na „Białych Morzach” jednak prawie nic się nie działo. Na wniosek dzierżawcy umowa z ZIS została aneksowana, a termin wydłużony o ponad rok – do 31 maja 2021 roku. Jednak firma była zobowiązana do oddawania terminowo kolejnych etapów bu­dowy – i już w 2020 roku wiadomo było, że nie jest w stanie wywiązać się z tych terminów. W efekcie ZIS wypowiedział umowę i ta przestała obowiązy­wać 24 listopada 2020 roku.

2022: park?

W Krakowie, gdzie brakuje dużych, zwartych te­renów zielonych, oczywiste było, że mieszkańcy będą woleli miejski park od pola golfowego. Pomysł, żeby „Białe Morza” stały się parkiem, pojawił się już w 2015 roku. Apelowało o to m.in. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Po rozwiązaniu umo­wy dzierżawy z prywatną spółką takie głosy wróciły. W budżecie obywatelskim 2021 został nawet zgło­szony projekt w tej sprawie – ale urzędnicy odrzucili go podczas weryfikacji, podtrzymując plany stwo­rzenia tam np. pola golfowego. Jednak w lutym 2022 roku pod obrady rady miasta trafił projekt uchwa­ły w sprawie utworzenia parku XXL „Białe Morza”, zgłosili go radni klubu Kraków dla Mieszkańców. 16 lutego projekt został przekazany do prac w Ko­misji Sportu i Kultury Fizycznej. Pozostaje mieć na­dzieję, że kiedy wróci pod obrady, koncepcja pola golfowego przegra i w głosowaniu zwycięży po­mysł, żeby powstał park.

Możecie w tym pomóc, podpisując skierowaną do miejskich radnych petycję w tej sprawie na stronie internetowej www.ParkBialeMorza.pl

Podobne artykuły

newsy

Co słychać w radzie miasta (11.01.2023)

Niewątpliwie najważniejszą z punktu widzenia mieszkańców decyzją, jaką rada miasta podjęła na ostatniej sesji, było odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu uchwały w sprawie podwyżek cen biletów MPK.

arrow-more

newsy

Kolejne miliony dla spółki KRAKÓW5020?

Nie milkną dyskusje i kontrowersje wokół spółki KRAKÓW5020, która na całą Polskę zasłynęła prowadzeniem drugiej urzędowej telewizji. Jej finansowanie w 2023 roku było ważnym wątkiem w debacie budżetowej – mowa była wówczas o 15 milionach złotych.

arrow-more

newsy

Klub Kraków dla Mieszkańców nie składa poprawek do budżetu 

Jako klub radnych podjęliśmy jednomyślną decyzję, że tym razem wyjątkowo nie będziemy składać poprawek do prezydenckiego projektu budżetu. Ten projekt jest tak fatalny, że punktowe poprawki mu nie pomogą.

arrow-more