Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały – Kraków dla mieszkańców

utworzony w celu zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Skrócona nazwa:

KWW Łukasza Gibały –
Kraków dla Mieszkańców

Dane:

al. Kijowska 22, 30-079 Kraków
NIP: 6772505803

Pełnomocnik Wyborczy:

Łukasz Szczepan

Pełnomocnik Finansowy:

Konrad Lis

Rejestr kredytów:

brak wpisów w rejestrze

Rejestr wpłat: