Strona używa ciasteczek...

close więcej
GIBAŁA.PL > AKTUALNOŚCI > newsy

Czy zostanie zaostrzona ustawa o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej?

podziel artykuł

fb twit

#stany nadzwyczajne #ochrona ludności

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozważa poszerzenie ustawy dotyczącej ochrony ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Przedstawione pomysły budzą duże kontrowersje.Jednym z faktycznych celów tej ustawy jest przyznanie administracji rządowej silnych narzędzi do ręcznego sterowania samorządami. Stanowczo sprzeciwiamy się takiemu pomysłowi – mówi Łukasz Gibała, lider stowarzyszenia „Kraków dla Mieszkańców”, który złożył uchwałę w tej sprawie.

Stan nadzwyczajny to nadzwyczajny reżim prawny, którego celem jest odwrócenie lub umniejszenie skutków szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające. Rozwiązanie to jest stosowane w sytuacji szczególnych zagrożeń oraz daje władzy wyjątkowe kompetencje, obejmujące ograniczenie swobód obywatelskich. Nie ulega więc wątpliwości, że stan wyjątkowy, w demokratycznym państwie, jakim jest Polska, powinien być stosowany wyłącznie wtedy, kiedy jest absolutnie konieczny.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 228 enumeratywnie wymienia stany nadzwyczajne. Są nimi: stan wojenny, stan wyjątkowy oraz stan klęski żywiołowej. Tymczasem proponowana ustawa wprowadza dwa dodatkowe stany quasi-nadzwyczajne – stan pogotowia oraz stan zagrożenia. W przypadku stanu zagrożenia oraz stanu klęski żywiołowej Prezes Rady Ministrów, właściwy minister oraz wojewoda mieliby możliwość wydawania poleceń organom samorządu. W razie odmowy ich wykonania, wykonywania niewłaściwego albo braku skuteczności zadania samorządu mogłyby zostać w trybie natychmiastowym przekazane wojewodzie. Ten z kolei miałby prawo wyznaczyć w tym celu pełnomocnika, czyli w praktyce rządowego komisarza. – Takie rozwiązania dalekie są od gwarantowanych Konstytucją samodzielności jednostek samorządu terytorialnego i decentralizacji władzy publicznej. Daje to podstawy, by podejrzewać, że projektodawca podejmuje próbę zmiany ustroju państwa bez zmiany Konstytucji – tłumaczy Gibała.

Poważne wątpliwości budzą również inne zapisy proponowanej ustawy. – Dotyczą one usunięcia z polskiego prawa przepisów gwarantujących odszkodowania za straty wynikające z decyzji władz, podejmowanych w związku ze stanem klęski żywiołowej – oznajmia Gibała. Proponowane regulacje, w przypadku ogłoszenia stanów pogotowia, zagrożenia i klęski żywiołowej, dają także Prezesowi Rady Ministrów i ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, możliwość wydatkowania środków publicznych z pominięciem ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Powyższe argumenty sprawiają, że proponowane rozporządzenie może mocno ograniczyć prawa człowieka oraz działania lokalnych samorządów. – Oczekuję wycofania z dalszego procedowania projektu Ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Nigdy nie będzie naszej zgody na podejmowane przez Rząd RP próby ograniczania zarówno wolności praw człowieka i obywatela, jak również niezależności i samodzielności samorządów, a tym bardziej z pogwałceniem Konstytucji – zaznacza Gibała.

Projekt zostanie poddany pod głosowanie prawdopodobnie na najbliższej sesji rady miasta.

Podobne artykuły

newsy

Tramwaj do Górki Narodowej – bubel za 600 milionów?

Dzień otwarcia nowej linii tramwajowej Krowodrza Górka – Górka Narodowa oznaczał trzy awarie i niespodziewaną decyzję o zmianie taboru. Konferencję prasową w sprawie tej inwestycji zwołali posłanka Daria Gosek-Popiołek i radny Łukasz Gibała.

arrow-more

newsy

W Krakowie powstanie całodobowy punkt profilaktyki intymnej? Jest projekt uchwały

Czy w Krakowie powstanie miejsce, w którym w dowolnej chwili, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, będzie można bezpłatnie uzyskać poradę lekarską w zakresie zdrowia intymnego od lekarzy bez klauzuli sumienia?

arrow-more

newsy

Katastrofa ekologiczna na Wildze. Monitoring rzek potrzebny od zaraz

W piątek, 7 lipca media obiegły drastyczne zdjęcia śniętych ryb na rzece Wildze. Prawdopodobnie doszło do zatrucia wody w wyniku nielegalnego zrzutu ścieków. Na miejscu niezwłocznie pojawili się radni KdM Łukasz Gibała oraz Jan Stanisław Pietras.

arrow-more