Strona używa ciasteczek...

close więcej
GIBAŁA.PL > AKTUALNOŚCI > newsy

Czy prace nad ustawą dotyczącą gospodarki odpadami zostaną przyśpieszone?

podziel artykuł

fb twit

#odpady #rada miasta

Ustawa odnosząca się do gospodarki odpadami nadal nie została uchwalona. – Zwracamy się z apelem o jak najszybsze uchwalenie przez Parlament RP projektowanych obecnie przepisów ustawowych regulujących gospodarkę odpadami, w tym m.in. zapisy dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producentów – mówi Łukasz Gibała, lider stowarzyszenia „Kraków dla Mieszkańców”, który złożył rezolucję w tej sprawie.

Będąca konsekwencją pandemii koronawirusa kryzys gospodarczy w ogromnym stopniu dotknął polskie samorządy, jednocześnie zmuszając wiele z nich do szukania oszczędności kosztem ważnych dla mieszkańców usług. – Dodatkową i niebagatelną trudnością są dla gmin problemy z finansowym domknięciem systemów gospodarowania odpadami z racji tego, że zgodnie z prawem obowiązującym od 6 września 2019 roku nie mogą tych systemów dofinansowywać, tylko muszą się one w pełni samobilansować – tłumaczy Gibała.

Wejście w życie projektowanych obecnie w Ministerstwie Klimatu przepisów, dzięki umożliwieniu dodatkowych wpływów do systemu, istotnie poprawi sytuację samorządów w tym zakresie. Co równie ważne, w obecnej sytuacji prawnej władze samorządowe nie są w stanie w rzetelny sposób obliczyć kosztów funkcjonowania systemu w przyszłości. – Dzieje się tak z uwagi na niepewność, która zawsze towarzyszy ustawom jeszcze nieuchwalonym i mogącym wskutek składanych poprawek przybrać finalnie postać mocno odbiegającą od pierwotnego projektu – oznajmia Gibała.

Ustawa dotycząca gospodarką odpadami określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi przez zapobieganie powstawaniu odpadów i zmniejszenie ich ilości oraz negatywnego wpływu wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi.  Ma także za zadanie zmniejszenie całkowitego wpływu użytkowania zasobów oraz poprawę efektywności takiego użytkowania, w celu przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Prace nad ustawą nadal trwają, jednak nie wiadomo, kiedy Parlament ostatecznie uchwali ustawę, a co za tym idzie, wcieli ją w życie.  

Rezolucja zostanie poddana pod głosowanie prawdopodobnie na jutrzejszej sesji rady miasta.

AKTUALIZACJA (26.08.2020): rezolucja została przyjęta przez radę miasta.

Podobne artykuły

newsy

Co słychać w radzie miasta (11.01.2023)

Niewątpliwie najważniejszą z punktu widzenia mieszkańców decyzją, jaką rada miasta podjęła na ostatniej sesji, było odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu uchwały w sprawie podwyżek cen biletów MPK.

arrow-more

newsy

Kolejne miliony dla spółki KRAKÓW5020?

Nie milkną dyskusje i kontrowersje wokół spółki KRAKÓW5020, która na całą Polskę zasłynęła prowadzeniem drugiej urzędowej telewizji. Jej finansowanie w 2023 roku było ważnym wątkiem w debacie budżetowej – mowa była wówczas o 15 milionach złotych.

arrow-more

newsy

Klub Kraków dla Mieszkańców nie składa poprawek do budżetu 

Jako klub radnych podjęliśmy jednomyślną decyzję, że tym razem wyjątkowo nie będziemy składać poprawek do prezydenckiego projektu budżetu. Ten projekt jest tak fatalny, że punktowe poprawki mu nie pomogą.

arrow-more