dr Łukasz Gibała

38 lat w Krakowie, 8 lat w Sejmie, 2 własne firmy

Był posłem na Sejm w latach 2007-2015. Na swoją drugą kadencję został wybrany w 2011 roku głosami 18.583 Krakowian, startując z dalekiego 19 miejsca na liście wyborczej. W pracy sejmowej jego głównymi priorytetami były Kraków i gospodarka. Wielokrotnie zabiegał o sprawy ważne dla Krakowa (np. budowę wschodniej i północnej obwodnicy Krakowa, rozbudowę lotniska w Balicach, pieniądze na krakowskie zabytki z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, wprowadzenie norm jakości dla węgla, ustawy antysmogowej i innych rozwiązań prawnych, które pomogłyby w walce ze smogiem). Jest autorem 15 ustaw gospodarczych, mających na celu zmniejszenie biurokracji i wprowadzenia ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw (m.in. ustawy „Firma na próbę”, zwrot VAT-u do 30 dni, ustawy wprowadzającej kary dla urzędów za opóźnienia w wydawaniu decyzji, ustawy „Kredyt na innowacje”, dzięki której przepisy podatkowe promują wytwarzanie innowacji w kraju a nie kupowanie ich za granicą). W połowie VII kadencji sejmowej Łukasz Gibała został wyróżniony w rankingu najlepszych posłów, który publikuje tygodnik Polityka. Dziennikarze docenili go za „wierność kwestiom gospodarczym i nieuczestniczenie w typowo politycznych awanturach”.

Sejmowa statystyka:

VI kadencja (2007-2011)

      

VII kadencja (2011-2015)

51 interpelacji        97 interpelacji poselskich
12 zapytań poselskich        36 zapytań poselskich
        15 projektów ustaw

 

Pod koniec obecnej kadencji sejmowej zdał Krakowianom szczegółowe sprawozdanie ze swojej pracy poselskiej, które jest dostępne tutaj